Hvad vil vi høste uden muldjord?

Hvad vil vi høste uden muldjord?

Kredit: Shutterstock

Du er måske gået glip af undersøgelsen, da den udkom i februar: et papir i Proceedings of the National Academies of Science rapportering om satellitundersøgelser af landbrugsjord i landets majsbælte, stater som Iowa, Indiana og Illinois. Og nyhederne var ikke gode. Holdet vurderede, at mere end en tredjedel af muldjorden i denne region er væk, eroderet for det meste fra bakketoppe og højdedrag, takket være pløjnings- og jordbearbejdningsprocesserne, der bruges til at udføre industrielt landbrug. Den muldjord, som er noget af den rigeste i verden, er kulstofrig og afgørende for vores fødevareforsyning. Og alligevel bliver det ved med at vaske væk, hundrede år efter videnskabsmænd som Aldo Leopold først kaldte truslen om erosion.

Denne erosion, såvel som anden nedbrydning af jordens komplekse struktur og mikrobiom, fortsætter med et hurtigt klip rundt om på kloden, hvilket skader fødevareproduktionen og økosystemernes sundhed. Derudover kan jord hjælpe os med at holde os tilbage mere end 100 milliarder ekstra tons kuldioxid fra atmosfæren - hvis vi lader det. Men den gode nyhed er ifølge jordforsker Jo Handelsman fra University of Wisconsin, at løsninger som dækafgrøder og jordbearbejdning er enkle, velforståede og nemme at implementere - så længe vi giver landmændene incitamenter til at tage springet . Hun taler med Ira om sin kommende bog, En verden uden jord: Jordens fortid, nutid og usikre fremtid under vores fødder .


Yderligere læsning