Sætter nye mål på et klimatopmøde om ugen på Jorden

Sætter nye mål på et klimatopmøde om ugen på Jorden

Præsident Biden og verdens ledere ved The Leaders Summit on Climate. Kredit: Det Hvide Hus

Denne uge, verdens ledere mødtes online for at diskutere global klimapolitik og mål for reduktion af CO2-emissioner. Klimatopmødet, arrangeret af Biden Hvide Hus, kommer lige efter, at USA formelt gentiltrådte Paris-klimaaftalerne, som blev opgivet af Trump-administrationen.

I forbindelse med topmødet meddelte Biden-administrationen et nationalt mål om en 50 % reduktion (baseret på 2005-niveauer) i CO2-emissioner inden 2030 — et betydeligt løft til de mål, der blev foreslået i de oprindelige Paris-aftaler. Og EU-nationer annoncerede skitser af en klimaaftale det ville sætte EU på mål for 'klimaneutralitet' i 2050. EU forpligtede sig også til en 55 % reduktion af emissionerne i forhold til 1990-niveauerne inden 2030.Andre klimapolitiske tiltag er også i gang herhjemme - herunder større støtte til vedvarende energiprojekter i Biden-administrationens foreslåede infrastrukturplan. Emily Atkin, der skriver klimafokuseret nyhedsbrev HEATED , slutter sig til Ira for at diskutere den seneste gang i klimapolitikken, og om den føderale regering endelig gør alvor af truslen om klimaændringer.